Materiál programu rokovania

Názov: Výstavba úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – návrh na rozhodnutie o tom, či ide o výstavbu z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-39253/2014
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8281/2014-min
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 130/2014, 29.10.2014, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 543/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)