Materiál programu rokovania

Názov: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie
Číslo materiálu: UV-37727/2014
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/022160/2014-41
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 128/2014, 15.10.2014, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 508/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)