Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-37503/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/15983
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 128/2014, 15.10.2014, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 517/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)