Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-36073/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/16077
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 125/2014, 01.10.2014, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 495/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)