Materiál programu rokovania

Názov: Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - návrh
Číslo materiálu: UV-33759/2014
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 15021/2014/C210-SCDPK/29580-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 123/2014, 17.09.2014, 8. bod programu
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)