Materiál programu rokovania

Názov: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-33664/2014
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 2014-1696/17818-35
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 604 zo 16. októbra 2013
Rokovanie: 123/2014, 17.09.2014, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 468/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)