Materiál programu rokovania

Názov: Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-31549/2014
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2014/002007
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 119/2014, 27.08.2014, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 424/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)