Materiál programu rokovania

Názov: Návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-30751/2014
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 7220/2014-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 118/2014, 20.08.2014, 20. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 384/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)