Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-30689/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 15778/2014-1000-35627
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 118/2014, 20.08.2014, 34. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 398/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)