Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave prípravy bojovej skupiny Európskej únie krajín Vyšehradskej skupiny s pohotovosťou v prvom polroku 2016
Číslo materiálu: UV-27635/2014
Rezort: MO SR
Rezortné číslo: SEOP-68-14/2014-OdMV
Predkladateľ: minister obrany
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 118/2014, 20.08.2014, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)