Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike - návrh
Číslo materiálu: UV-27122/2014
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 17123/2014/B610-SV/41958-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Na základe Plánu práce vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 116/2014, 09.07.2014, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 347/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)