Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2013 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-27002/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/11623
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 116/2014, 09.07.2014, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 349/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)