Materiál programu rokovania

Názov: Návrh programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020
Číslo materiálu: UV-26594/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 19423/2014-1000-27057
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 114/2014, 02.07.2014, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 331/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)