Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013
Číslo materiálu: UV-24996/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/10296
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: V zmysle uznesenia vlády SR č. 943 zo 7. novembra 2007, bod B.4.
Rokovanie: 112/2014, 18.06.2014, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)