Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013
Číslo materiálu: UV-23844/2014
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S004419-ŠT-2014
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 19/2011
Rokovanie: 111/2014, 11.06.2014, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 294/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)