Materiál programu rokovania

Názov: Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rok 2013
Číslo materiálu: UV-23682/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 662.276/2014-FINO
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 396/B.2/2002
Rokovanie: 111/2014, 11.06.2014, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 283/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)