Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-22681/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/9351
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 155/2013 z 3.4.2013
Rokovanie: 109/2014, 28.05.2014, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 257/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)