Materiál programu rokovania

Názov: Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-21199/2014
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 2014-2155/11015-8:963
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 139 zo dňa 20. marca 2013
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 232/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)