Materiál programu rokovania

Názov: Operačný program Výskum a inovácie - návrh
Číslo materiálu: UV-21184/2014
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2014-6714/18800:1-sekr.
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 13. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 230/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)