Materiál programu rokovania

Názov: Návrh operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020
Číslo materiálu: UV-21151/2014
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 3493-20984/2014/OIOPTP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Plán práce vlády na rok 2014
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 233/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)