Materiál programu rokovania

Názov: Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-21139/2014
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 9872/2014-M OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 229/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)