Materiál programu rokovania

Názov: Operačný program Efektívna verejná správa na roky 2014 - 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-21114/2014
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2014/001587
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 228/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)