Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
Číslo materiálu: UV-20265/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 921/2014-310/7502
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 224/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)