Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Záverečného účtu kapitoly 24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2013
Číslo materiálu: UV-20055/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1614/2014-110/6933
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)