Materiál programu rokovania

Názov: Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti
Číslo materiálu: UV-19767/2014
Rezort: ÚJD SR
Rezortné číslo: 1427/2014
Predkladateľ: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 647/2012, bod B.2. zo dňa 28. novembra 2012
Rokovanie: 109/2014, 28.05.2014, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 256/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)