Materiál programu rokovania

Názov: Hodnotiaca správa o 10 rokoch členstva SR v EÚ
Číslo materiálu: UV-19716/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 460.298/2014-OVZI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády č.722/2013
Rokovanie: 105/2014, 30.04.2014, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 198/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)