Materiál programu rokovania

Názov: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014
Číslo materiálu: UV-19513/2014
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012630/2014-264
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 104/2014, 23.04.2014, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 195/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)