Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-19196/2014
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 329/2014-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 104/2014, 23.04.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 185/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)