Materiál programu rokovania

Názov: Operačný program Kvalita životného prostredia - návrh
Číslo materiálu: UV-18552/2014
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 5449/2014-min
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 103/2014, 16.04.2014, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 175/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)