Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku
Číslo materiálu: UV-18543/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 14722/2014-1000-16216
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 104/2014, 23.04.2014, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 187/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)