Materiál programu rokovania

Názov: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-16848/2014
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 01680/2014/B340-SOPD/13872-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja , podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 103/2014, 16.04.2014, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 171/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)