Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2013
Číslo materiálu: UV-16790/2014
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 5276/2014-min
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Úloha B.3. uznesenia vlády SR č. 821/2011
Rokovanie: 102/2014, 09.04.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 157/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)