Materiál programu rokovania

Názov: Zásady vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky - návrh
Číslo materiálu: UV-15384/2014
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2014/001191
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 100/2014, 26.03.2014, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 145/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)