Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania
Číslo materiálu: UV-14805/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/4427
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 99/2014, 19.03.2014, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 138/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)