Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
Číslo materiálu: UV-12865/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 12203/2014-1000-10160
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 792 zo 17. júla 2002 a bod B.3 uznesenia vlády SR č. 486 zo 6. júla 2011
Rokovanie: 103/2014, 16.04.2014, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 172/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)