Materiál programu rokovania

Názov: Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie
Číslo materiálu: UV-12326/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 460.177/ 2014-OVZI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 118/2013
Rokovanie: 98/2014, 12.03.2014, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 104/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)