Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na prístup ku Pekinskej zmluve o audiovizuálnych umeleckých výkonoch
Číslo materiálu: UV-10922/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/2281
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 95/2014, 19.02.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 68/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)