Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch 37. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 5. – 20. novembra 2013
Číslo materiálu: UV-7035/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/1742
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 572/2013 bod D.3. zo dňa 26. septembra 2013
Rokovanie: 93/2014, 05.02.2014, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)