Materiál programu rokovania

Názov: Štatút Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii
Číslo materiálu: UV-33335/2013
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 520.539/2013-PRES
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády č. 603/2012 bod B.3.
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 8. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 8/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)