Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-30638/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-3230/2013-110/18228
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 87/2013, 11.12.2013, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 701/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)