Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie úloh z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
Číslo materiálu: UV-29703/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/20646
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 85/2013, 27.11.2013, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 682/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)