Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-28262/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 331 /2013-340/17989
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 83/2013, 13.11.2013, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 662/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)