Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-27060/2013
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2013-18008/51525:2-10
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: Uznesenie vlády č. 131 z 13. marca 2013
Rokovanie: 81/2013, 30.10.2013, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 641/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)