Materiál programu rokovania

Názov: Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2014
Číslo materiálu: UV-26091/2013
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/023776/2013-26
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: ako iniciatívny
Rokovanie: 79/2013, 16.10.2013, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)