Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Legislatívneho zámeru autorského zákona
Číslo materiálu: UV-24481/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/16546
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 80/2013, 23.10.2013, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 620/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)