Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice, história, súčasný stav a perspektívy rozvoja
Číslo materiálu: UV-24411/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/16628
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 76/2013, 02.10.2013, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 580/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)