Materiál programu rokovania

Názov: Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž 5. – 20. 11. 2013
Číslo materiálu: UV-24076/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/15964
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 75/2013, 26.09.2013, 28. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 572/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)