Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva kultúry SR
Číslo materiálu: UV-19467/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/12850
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 68/2013, 14.08.2013, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 412/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)