Materiál programu rokovania

Názov: Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - aktualizácia prílohovej časti k 31.12.2012
Číslo materiálu: UV-19466/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-231/12534
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 68/2013, 14.08.2013, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 411/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)