Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Číslo materiálu: UV-17026/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2013/001900
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 345/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)